A Pizarra Dixital Interactiva na clase de Educación Física

Quero iniciar un proxecto de innovación no que se desenvolva unha labor investigadora rigorosa para a mellor utilización dun recurso tecnolóxico como a Pizarra Dixital.
Entendendo por pizarra dixital a a aplicación dun recurso tecnolóxico dentro do campo do ensino, o cal consiste nun ordenador multimedia conectado á Intranet do centro e a Internet e coa utilización dun proxector sobre unha pantalla de gran tamaño.
Esta pizarra dixital xunto co ordenador, un proyector potente e unha ampla dotación de recursos multimedia instalaríase nunha das aulas do centro educativo ou ben no ximnasio do mesmo.
A aplicación deste recurso é moi sinxela e o seu uso inflúe dun xeito positivo sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos. Simplemente proxéctase sobre a pantalla toda a información relevante que se desexa facer chegar aos alumnos, todo aquilo que se desexa que eles aprendan facéndose isto dun xeito innovador, interesante e dun xeito interactiva onde os alumnos séntanse motivados e poidan participar activamente neste proceso; facendo así que a aprendizaxe sexa interesante e divertida.
Este novo recurso tecnolóxico aporta unha variedade de vantaxes, sendo estas:
A interactividade e a motivación.
Relaciónanos constantemente co exterior.
Integra as diferentes situacións de aprendizaxe.
Promueve o traballo en equipo.
O enriquecemento da información e dos coñecementos que se desexan impartir durante o proceso de aprendizaxe, xa que se acompaña do valor engadido que supón un recurso multimedia de calidade.
A través deste proxecto de investigación, e do intercambio de experiencias practicas e análises de resultados obtidos con outros centros educativos, poderemos comprobar que a integración das pizarras dixitales na educación provocarán un efecto positivo na adquisición de coñecementos do alumnado en xeral.

É unha realidade que ata hai pouco tempo a referencia sobre a tecnoloxía en relación ao área de Educación Física quedaba case exclusivamente concentrada ao vídeo, con todo, na actualidade atopámosnos que moitas das actividades que se realizan nesta área en especifico poden levarse a cabo a través da utilización tecnolóxica da pizarra dixital, ou ben mediante a axuda de Internet .

Algunhas das posibilidades xa existentes relacionadas con este tema, e que podemos atopar, iso si, como iniciativas moi illadas, son aplicacións específicas dalguns programas como o CLIC , aplicacións didácticas de Internet, como as Webquest, as Cazas do tesouro, proxectos telemáticos, e aplicacións diversas da pizarra dixital.

Cando atopámosnos cun aula que dispón dunha pizarra dixital, élle moi fácil ao profesor facer que o alumno estea máis activo e atento á clase, xa que deste xeito dáselle a posibilidade de encargar ao alumnado que fagan traballos ou proxectos, onde o resultado teñan que ser por exemplo varias diapositivas en Power-point, e ademais, estas diapositivas que os alumnos farían en grupo teranas que presentar a todos os seus compañeiros nunha pequena exposición; logo disto se podrá facer unha corrección e un debate común no que todos poden participar, aportando as súas propias conclusións, deste xeito os alumnos aprenderán os contidos impartidos dunha forma máis dinámica.

É importante sinalar que sendo a pizarra dixital unha ferramenta poderosa e dun gran avance tecnolóxico non é excesivamente cara, é un elemento fácil de manipular, que permite a incorporación das TIC dentro das aulas así como dentro do ximnasio do centro educativo; requiere dunha escasa formación ao profesorado que desexe utilizala pois é moi fácil de aplicar e manexar; daríalle a oportunidade ao profesor de innovar dentro do aula sen xerarlle un traballo suplementario, e doutra banda a oportunidade de dispoñer do seu gran potencial.

Debido ao seu potencial motivador, á diversidad de temas e información que se pode aportar, posibilidade de procesar información, e de dar a oportunidade de debater entre todos os contidos que se imparten a través da súa utilización, permítenos dar un gran paso dentro do ensino xa que fai posible un desenvolvemento e unha evolución das técnicas que se aplican nas aulas de clase.

En canto á utilización da pizarra dixital instalada no espazo do ximnasio, esta debe facerse en determinados momentos, cando o alumno xa está en roupa de traballo, e antes de iniciar a actividade, deste xeito preséntanselle ao alumno as instrucións mediante imaxes, ou ben para ter a posibilidade de visualizar un vídeo sobre imaxes rexistradas deles mesmos con obxecto de que observen as súas propias execuciones, aproveitando a pizarra dixital que é unha tecnoloxía que pode estar perfectamente no ximnasio, deste xeito pódense impartir as instrucións teóricas acompañadas dun soporte de imaxes, deste xeito o alumno terá a posibilidade de visualizar a execución correcta do que debe levar a cabo para logo levala a practíca.

Obviamente neste caso a tecnoloxía non debe substituír a actividade motriz, senón utilizarse en momentos determinados, e o seu uso non debe alargarse máis aló do tempo que utiliza o profesor para especificar as súas instrucións verbales, que agora estarán protexidas de imaxes, entón dedicará estes dez minutos, estes quince minutos previos actividade, a orientar ao alumnado sobre as diversas actividades e formas de execución que deberán levar a cabo, e a continuación logo de dar todas as indicacións correspondentes, os alumnos levasen a cabo os exercicios físicos executándoos dunha forma practica.

Comos sabemos os recursos e a formación son imprescindibles para calquera área; aunando a isto a existencia de medios tecnolóxicos como o uso da pizarra dixital que requiere tan só conectar un ordenador para dispoñer do gran potencial da información existente en Internet, podería facilitar moito a utilización da tecnoloxía por parte do profesorado de Educación física, sen a necesidade de recorrer ás aulas de informática, posto que podería incorporarse no espazo de práctica e deste xeito bríndalle a oportunidade de explicar as instrucións a través de imaxes. Outro elemento importante para que se utilicen as TIC na Educación Física, é que o profesorado coñeza a información específica que poden ofrecer algunhas e deste xeito poderase compartir co alumnado a través da pizarra dixital.

Xa para terminar e como colofón desta investigación estase realizando unha web (http:pizarracolexio.tk ) na que recollerá toda esta información e todo aquilo que o alumno vaia tamén recopilando, así como a creación dun blog (http:pizarradixital.nireblog.com ) no que reflicten todas aquelas inquietudes e novas expectativas que vaian xurdindo ao longo da realización do proxecto
Miguel Ángel Valín Martín
Profesor de Educación Física do C.E.I.P Alfredo Brañas de Paiosaco-A Coruña e Postgrado en Informática Educativa titulado pola U.N.E.D.Membro do grupo DIM.
Mail: salvacasa@yahoo.es

Notice: This work is licensed under a BY-NC-SA. Permalink: A Pizarra Dixital Interactiva na clase de Educación Física

2 Comments

  1. outra profe dixitalizada dice:

    En galego só encerado, pizarra é un castelanimo. Noraboa co proxecto en EF.

  2. Miguel dice:

    Ok moitas gracias pola aclaración.Calquera suxestión é recolida.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>